Blog

9 společných znaků šťastných lidí

Radost a štěstí. To je to nejčastější, co lidé odpoví na otázku, co hledají v životě. Milující partner, cestování či dostatek peněz patří rovněž mezi nejčastější odpovědi, ale všechny z nich jsou pouhým prostřekem ke konečnému cíli – být šťastný. Sledováním skutečně šťastných osob můžeme vysledovat určité společné rysy, o kterých oni samotní příliš nehovoří. Tyto…

Read More →

Uvědomělá hudba

Možná si to někteří neuvědomují, ale i poslouchání hudby ovlivňuje naše rozpoložení a postoje. Vždyť i nekonvenční vědec Masaru Emoto dokázal, že hudba působí na molekuly vody, ze které jsme z většinové části složeni. A také vidíme, zejména u mladší generace, nakolik jsou hudbou ovlivněni a podle oblíbeného hudebního stylu se chovají a oblékají.  Hudba…

Read More →

Léčení (v) systému

Prostředků, kterými nás systém ovládá je mnoho, nicméně mezi hlavní a nejúčinnější patří především potravinářský a farmaceutický průmysl. I ti silní a stateční, kteří dosud odolávají bankovním léčkám, nezřídka podléhají nástrahám v podobě jídla a léků. Řeknu-li to hodně jednoduše, jsme nuceni kupovat nezdravé a závadné potraviny a to jsou často hlavní důvody, proč potřebujeme lékaře…

Read More →

Soucitní lidé

Dnes jsem byla cestou do práce opět konfrontována s lidskou nevědomostí a vlastní bezmocí. Možná ale spíš jen zbabělostí. Tři spolucestující si povídali o tom, jak jednomu z nich sousedovi psi potrhali ovce. Pán to sděloval jedné paní a jedné slečně způsobem ne příliš dramatickým, bez zbytečných emocí a podrobností, prostě jim to jen chtěl sdělit. Slečnu…

Read More →

Malá zmena v správaní môže spôsobiť veľkú zmenu v živote

Často premýšľam ako pomôcť ľuďom nájsť správny smer, ktorý môže viesť k väčšej slobode. Nezávislú cestu od sveta ovládaného médiami, spoločnosťami a zmanipulovaným systémom. Jednoducho žiť šťastnejší a plnohodnotnejší život. Mnoho ľudí si praje byť slobodnými, no hľadajú nesprávnym smerom. Spoločnosť nám od narodenia vštepuje ako sa máme správať, čo je správne a čo nesprávne. Žijeme podľa…

Read More →

Tak tedy konkrétně…

Všimněte si, že když se lidem řekne: „sami si musíte uvědomit, že jste součástí sytému, a sami musíte přijít na to, jak jej změnit“, reagují nespokojeně. Jsme totiž zvyklí, že se nám říká, co máme dělat, a jak je to správně. Věříme více „autoritám“ ( ať už jsou to duchovní učitelé, celebrity nebo mediální zdroje)…

Read More →

Proč jsou lidé (ne)šťastní?

Lhát, podvádět, závidět, pomlouvat, stěžovat si – zkrátka živit se negativní energií – to dnes umí každý. Není divu, když jsme takto vedeni současným společenským systémem. Ale pomáhat, vcítit se, přát dobré, konat dobré – to je pravé umění.  Zní to jako klišé? Klišé je klišé v případě, že se o tom jen mluví a…

Read More →

Pravda a manipulace

Pravda je nejposvátnější projev ve vesmíru. Vyjadřovat pravdu je základní pravidlo vesmírné hry. Pokud toto pravidlo nectíme, způsobujeme si utrpení. Vyjadřovat pravdu však pro hodně lidí není tak jednoduché. Není to tím, že by toto vyjadřování bylo těžké. Je to tím, že vyjadřovat pravdu v současnosti náš společenský systém neučí. Nejtěžší je přijmout a pochopit,…

Read More →

Jak odcházíme ze systému

Jelikož se poměrně často objevují dotazy typu „a co jako tím odcházením myslíte?“, měli bychom si to asi trochu ujasnit. Začněme z druhé strany: co tím nemyslíme. Nemyslíme si, že můžeme okamžitě opustit své zaměstnání, zrušit bankovní účty, zahodit karty zdravotního pojištění a odebrat se do hor. Nemyslíme si, že změna, kterou naše společnost potřebuje, může…

Read More →

Systém a strach

V poslední době jsem se odmlčela a přiznám se vám proč: Četla jsem různé reakce různých lidí na změnu systému a začala jsem mít dojem, že většina lidí si vůbec neuvědomuje, že je v zajetí systému. Natož pak, co to vůbec znamená systém měnit, resp. co to znamená začít sám u sebe. Tak jsem si říkala: Není…

Read More →

Back to Top