Category Archive for: Duševní hygiena

Kde je Bůh?

Bůh není, říkají lidé, kteří poukazují na války a celkově na zlo a nespravedlnost ve světě. Ten, jenž zrozuje a jehož jméno bylo poskvrněno a pokřiveno staletími po moci prahnoucími panovníky, vládami a i představiteli církví, skutečně, zdá se, zmizel. Pravda, Bůh není – tedy, není tam, kde má být: v lidských srdcích. Kdyby měli…

Read More →

Laskavost není ctnost

Skutečná láska  nemůže nikdy vzniknout ze snahy být laskavý, být hodný na druhé a dokonce ani ze snahy mít rád sám sebe. Skutečná láska totiž není záležitostí osobního „já“ (ega), ale je důsledkem poznání sebe sama. Čím hlouběji vstupujeme do svého vědomí, tím více v nás roste poznání, že nejsme tím, za co koho jsme…

Read More →

Rovnováha na těle i na duši

Jsme přesyceni podněty, a to přináší našemu organismu nejen nadměrnou zátěž, ale i zdravotní problémy fyzického i psychického rázu. Jsme totiž součástí přetechnizovaného světa, kde roste napětí, vzruch a agresivita, zatímco kvalita životního prostředí a mezilidských vztahů klesá. Naše nervová soustava dostává díky takovým životním podmínkám pěkně zabrat a psychosomatické potíže se na nás lepí…

Read More →

Uvědomělá hudba

Možná si to někteří neuvědomují, ale i poslouchání hudby ovlivňuje naše rozpoložení a postoje. Vždyť i nekonvenční vědec Masaru Emoto dokázal, že hudba působí na molekuly vody, ze které jsme z většinové části složeni. A také vidíme, zejména u mladší generace, nakolik jsou hudbou ovlivněni a podle oblíbeného hudebního stylu se chovají a oblékají.  Hudba…

Read More →

Meditace jako proces sebepoznávání

V minulém příspěvku jsem psala o nezbytnosti sebepoznání a uvědomění, díky kterému dokážeme změnit systém. Pro takovou změnu musíme být jednotní, což znamená, že se každý z nás musí zbavit své iluze oddělenosti a z ní pramenícího egoismu. Problém je v tom, že si svůj egoismus a pocit vlastní „nejdůležitosti“ většinou ani neuvědomujeme. K uvědomění potřebujeme tedy změnit náš běžný…

Read More →

Back to Top