Jak najít odpovědi na nezodpověditelné otázky?

Vybrali jsme si toto místo, tuto planetu pro život ještě před tím, než jsme se narodili? Existuje něco před a po tomto našem fyzickém životě žitém v čase a prostoru? Takové a další otázky se v hlavách zvídavých lidí (těch, jejichž zvídavost již nebyla potlačena) objevují tím častěji, čím více se snaží najít odpověď.

Já odpověď znám – ANO, vybrali jsme si tento život a ANO, existuje „něco“ před a po tomto životě, lépe řečeno, tento život je jen jakýmsi jiným stupněm našeho bytí – součástí absolutního bytí, řekl bych, i když lidská slova jsou pro vyjádření této skutečnosti dosti omezená. Někdo namítne: „Máš na to důkaz?“ Mám, jen nevím, zda je důkazem i pro toho, kdo se ptá.

Představte si například nějaký superpočítač, do kterého vložíte parametry pro výpočet velmi náročného příkladu, který by lidský mozek nezvládl vypočítat. Během sekundy poznáte výsledek. Výsledku superpočítače jistě uvěříte.

Lidé odcházivší ze systému, tedy lidé uvědomělí, vědomě přítomní a přirozeně dobří, jsou napojeni na tzv. Zdroj. Křesťané tomu říkají Bůh, jiní Vesmír, Energie nebo Láska. Já budu používat slovo Zdroj. Podobě jako superpočítač, i Zdroj dokáže vyřešit hádanku (neboť je studnicí vědění) s tím rozdílem, že to může být hádanka či otázka postavená na iracionálních základech, v čase a prostoru jen těžko zodpověditelná.

https://it.uoregon.edu/system/files/imagecache/scale_to_460_x_300/iStock_000015742269Small.jpg

https://it.uoregon.edu/system/files/imagecache/scale_to_460_x_300/iStock_000015742269Small.jpg

Uvědomělí lidé odpovědím a informacím (inspiracím) od Zdroje věří. A skeptici ne, protože to není empiricky (vědecky) zdůvodnitelná odpověď. Pravdivost výsledku od superpočítače můžeme ověřit v praxi. Ale pravdivost od Zdroje také. Aplikovat v praxi (v životě) informaci, že před a po životě je jen jiný stupeň bytí, nám do života vnáší pokoj, sPOKOJenost. Najednou se necítíme zbyteční a pomíjiví, necítíme se jako výsledek náhod, kdy se atomy a molekuly za pomocí fyzikálních jevů bez vyšší moci spojily a my jsme toho výsledkem. Naopak, cítíme vznešenost našeho bytí, cítíme se lépe.

Skeptik nezná ten pocit, tu energii, která tělem prochází, když je napojený na Zdroj, protože na něj napojený není, tedy alespoň ne vědomě. Proto nerozumí, nechápe a zavrhuje uvědomělé a nazývá je poblázněnými sluníčkáři.

To sluníčkářství – uvědomění – nás přibližuje k dosažení štěstí, vyrovnanosti, harmonie. A to je smyslem života každého člověka. I absolutně apatický člověk někdy toužil po štěstí a třeba stále touží, jen má tu touhu vytěsněnou, potlačenou, zadupanou díky vlivům výchovy, socializace a vůbec programům společnosti – systému. Materiálně založení lidé hledají štěstí v novinkách na trhu, módě atp. – když si něco takového pořídí, cítí se lépe, povzneseně, důležitě. Takový pocit štěstí je však pouze dočasný.

Zkuste si aplikovat do praxe informace, které k Vám přicházejí od Zdroje a pokud pocítíte, že Vám je lépe, cítíte se vyrovnaněji, znamená to, že jsou pravdivé a že skutečně pochází od něj. Kdo není napojen na Zdroj, může se na něj naladit. Stačí jen ztišit mysl, ego, uvolnit se a procítit něco pěkného – třeba vděčnost. Za cokoliv, třeba i za maličkost. Například za to, že venku sněží, prší, svítí slunce, fouká vítr – na tom všem se dá najít důvod, proč je to dobré. Kdo si troufá na větší kalibr, ať zkusí procítit třeba Aramejský otčenáš, který se od toho konvenčního zásadně, co do vyzařující energie, liší. Důležité je to procítění a ztišení se. Kdo to však udělá se záměrem zesměšnit či vyvrátit toto tvrzení, tomu se to samozřejmě nepovede. Toto je výzva pouze pro ty, kdo skutečně chtějí dosáhnout uvědomění, a tím pádem opustit systém a přiblížit se blíže štěstí.

Existují samozřejmě různé techniky, jak se „naladit na tu správnou vlnu“. Zvídavý člověk a člověk toužící po Pravdě a vyrovnanosti se jistě chopí vlastní iniciativy a nalezne tu, která mu nejvíce vyhovuje. Takový člověk zjistí, že za to nemusí platit a ani být opojen návykovými látkami včetně alkoholu, aby byl šťastný. A zjistí mnoho dalšího, o čem doposud neměl nejmenší tušení. Jsem rád, že jsem mohl všem předat svou vlastní zkušenost, ať už je Vaše reakce jakákoliv.

autor: odchazime.cz (Đali)

 

Proč je vpravo reklama? Inu, když někoho zaujme a klikne na ni, poskytovatel nám za to dá pár haléřů a my můžeme pokrýt náklady na web (webhosting, doména).

happy wheels

Posted on 21.1.2016 in Duchovno, Energie, Inspirace, Motivace, Seberůst

Back to Top