Kde je Bůh?

Bůh není, říkají lidé, kteří poukazují na války a celkově na zlo a nespravedlnost ve světě. Ten, jenž zrozuje a jehož jméno bylo poskvrněno a pokřiveno staletími po moci prahnoucími panovníky, vládami a i představiteli církví, skutečně, zdá se, zmizel.

Pravda, Bůh není – tedy, není tam, kde má být: v lidských srdcích. Kdyby měli lidé svá srdce otevřená, tak by se skrze ně mohl projevovat a zároveň by jej mohli spatřit (nejen) v druhých. Ten, jenž zrozuje, může jen skrze lidská srdce být lidem viditelný.

http://nhfaithfusion.com/wp-content/uploads/2014/10/Depositphotos_22468123_s.jpg

http://nhfaithfusion.com/wp-content/uploads/2014/10/Depositphotos_22468123_s.jpg

Následující rozhovor uvědomělého a skeptika (chcete-li – nevědomce), může odkrýt odpověď na otázku: Kde je Bůh? A je vůbec?

S: „Bůh neexistuje. Nikdo ho nikdy neviděl.“
U: „Kdo jej neviděl, byl zaslepen.“
S: „Tys jej viděl? Jak tedy vypadá?“
U: „Já jej vidím i nyní. Je úchvatný.“
S: „Kde je? Ukaž mi ho.“
U: „Boha můžeš vidět jen vlastním přičiněním. Nikdo jiný Ti jej ukázat nemůže, než Ty sám. Chceš-li ho skutečně vidět, tak jej uvidíš. Pokud v něj však nevěříš, nespatříš jej. Přesto bude stále s Tebou.“
S: „To jsou jen nesmysly a prázdná slova. Dokud ho neuvidím, tak neuvěřím.“
U: „I to je vůle Boží a má to svůj význam.“
S: „Mluvíš jak ze sekty. Nebo jsi snad ovlivněn drogami?“
U: „Podívej se mi do očí… Přeji Ti pokoj.“
S: „Jsi skutečně blázen.“
U: „Tvé ego mě může nazvat jakkoliv. Je to právě ono ego, které zaslepuje Tvůj vnitřní zrak. Nyní jsi měl možnost vidět Boha a neviděl jsi právě kvůli onomu.“
S: „A kde jsem ho mohl vidět? Snad ne v tobě?“
U: „Ale ano, ve mně.“
S: „Jsi snad Bůh?“
U: „O nic víc, než Ty. Jen dovoluji se Bohu skrze mě projevit.“
S: „A jak?“
U: „Láskou, pochopením, pokorou, …“
S: „Takže jsi zkrátka hodný. Ale tímto způsobem v dnešní době neuspěješ.“
U: „Kdo je hodný, jak říkáš, je hoden Boží přítomnosti. Není hodného bez Božího projevu. Úspěch nepotřebuji. Důvěřuji Bohu a ten mi dává vše, co potřebuji. K čemu úspěch?“
S: „No k tomu, aby ses měl dobře. Měl jsi peníze, uznání a mohl sis pořídit co chceš.“
U: „Vše mám i bez touhy po úspěchu.“
S: „Vždyť nemáš ani auto, pořádný mobil, …“
U: „Mám to, co nyní shledávám potřebným. Chceš se vyrovnat ostatním tím, že budeš vlastnit majetek, jež vlastní oni? Ač toužíš po vyrovnanosti s nimi, vyrovnanosti vnitřní se Ti tím nedostane.“

autor: odchazime.cz (Đali)

Proč je napravo reklama? Inu, kdyby náhodou někoho zaujala a klikl na ni, tak za to od poskytovatele dostaneme pár haléřů, které nám pomohou pokrýt náklady na tento web.

happy wheels

Posted on 5.1.2016 in Duchovno, Duševní hygiena, Energie, Inspirace

Back to Top