VIDEO: Voda jako průvodce životní změnou

O tom, že existuje živá a mrtvá voda, se nás snažily přesvědčit pohádkové příběhy už v útlém dětství. Takové pohádky však nejsou daleko od pravdy. Tak jako v nich vítězí láska, tak jde za pomocí lásky připravit i živá voda, která uzdravuje, revitalizuje a omlazuje.

https://c1.staticflickr.com/3/2464/3599391079_6e2deaea7a.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2464/3599391079_6e2deaea7a.jpg

Když v roce 1994 začal japonský vědec, myslitel a léčitel Masaru Emoto fotografovat krystaly zmrzlé vody, zjistil, že tato životodárná tekutina si v sobě umí zachovat informaci. Taková informace se zobrazuje formou krystalů, jejichž vzhled závisí nejen na prostředí, odkud byla voda vzata, ale také na hudbě, slovech a lidských emocích, které na vodu před jejím zmražením působily. Jinými slovy, čím více harmonická hudba vodě hraje, čím pozitivnější slova jsou vodě vyřčena a čím pozitivnější emoce na vodu působí, tím symetričtější a harmoničtější jsou krystaly, které svým zjevem dokáží ohromit každého. Jak říká Masaru Emoto, je vždy překvapen tím, že se tyto krásné krystaly líbí všem lidem bez ohledu na národnost, rasu i věk. Naopak krystaly vystavené agresivnímu prostředí čističek vod, přehrad, vodovodního potrubí, ale také negativní hudbě, slovům a emocím, jsou nepravidelné, nevzhledné a působící depresivně – ošklivě.

http://yeahcoach-blog.com/wp-content/uploads/2015/06/emoto_slova.jpg

http://yeahcoach-blog.com/wp-content/uploads/2015/06/emoto_slova.jpg

LÉČIVÁ SÍLA VODY

Nic syntetického nemůže nahradit léčivou moc vody. Tato životodárná tekutina totiž odplavuje z našeho těla jedovaté látky a soli, jimiž jsme den co den vystaveni. Navíc, složením jsme více vodou, než sušinou, proto při nedostatku čisté a zdravé vody trpí naše tělesné orgány zanášením škodlivými látkami a způsobuje nám tak rychlejší stárnutí a nemoce. Objev Masaru Emota nám také ukazuje, že nejen strava, ale především emoce a myšlenky ovlivňují vodu v nás a tedy i naše zdraví. Jinými slovy, pro zdravý a radostný život je lepší, než léky a materiální obohacování, pozitivní přístup a víra v etické a morální hodnoty.

Dr. Emoto dal světu důkaz o tom, že myšlenky i slova vyřčená nahlas ovlivňují hmotnou realitu. Stalo se tak díky jeho výzkumu, k němuž přistupoval jako originální myslitel, nikoliv jako konvenční vědec. Jeho terapeutická činnost spočívala zpočátku ve zkoumání shluků vody, které analyzoval pomocí magnetické rezonance. A protože výsledky jeho terapií byly úspěšné, zjistil, že voda umí přenášet i podržet vložené informace. „Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda,“ říká a přináší tím nový rozměr vnímání vody celému světu.

VODA A NÁBOŽENSTVÍ

To, že voda nesouvisí pouze s hmotou, věděla i různá světová náboženství. Naše kultura má kořeny v křesťanství, které přistupuje k vodě jako k symbolu očisty a přijetí duchovního života. Proto je pro vyznavače tohoto náboženství velice důležitý křest a svěcená voda jako taková. Při vstupu do kostela i odchodu z něj si katoličtí křesťané namočí prsty do svěcené vody a pokřižují se. Kněz může svěcenou vodou posvětit různé předměty a dodat jim tak duchovní rozměr. Tyto rituály použivají strukturovanou vodu, jejíž vlastnosti bývají léčivé. Sám Ježíš, podle kterého křesťanství vzniklo, uměl údajně po vodě chodit nebo ji měnit ve víno. Nepotřebujeme těmto příběhům věřit. I kdyby šlo totiž o metaforu, potvrzuje nám to již zmíněné poznání, že pozitivní či duchovně založený člověk umí s vodou zázraky. Prakticky ve všech světových náboženstvích se vyskytuje voda jako něco očistného a vysoce spirituálního.

To však neplatí pouze pro světová náboženství. I pohané či šamani dobře vědí, že voda je posvátná. V šamanismu platí tvrzení, že je voda živou bytostí ochraňovanou duchy, že je to prostředek k transportu do jiných sfér nebo že neúcta k vodě vede ke zlým následkům. Šamani užívají vodu během obřadu k léčbě, pročištění i očištění, vytvářejí s ní jisté spojenectví, aby jim dodala sílu a jsou si vědomi toho, že její struktura odpovídá vzorům v přírodě.

VODA JAKO ZDROJ ENERGIE

Voda nás může naučit myslet pozitivně a z vědeckého hlediska nás může posunout dál v technologickém vývoji ruku v ruce s přírodou, kterou jsme, ač chceme či ne, součástí. Jak naznačují pohádky, světová náboženství i objevy Masaru Emota, voda je jakýmsi vědomím spojujícím vše živé na naší planetě. Při průchodu vody buněčnými membránami rostlin, živočichů i lidí je vytvářena takzvaná hydroelektrická energie. Právě tato energie dodává život každé buňce.. Donedávna se však jako hlavní zdroj energie považovala strava.  Pozitivním přístupem k vodě dokážeme měnit její strukturu natolik, aby nám dodala nejen energii, ale vitalitu, a tedy i dobrou náladu, kterou můžeme předávat dál. Je symbolem očištění ducha, stejně jako světlo je symbolem uvědomění. Je to tedy pouze náhoda, že právě díky vodě a paprskům Slunce vznikl život na Zemi?

http://www.dissociation.com/2007/water1.jpg

http://www.dissociation.com/2007/water1.jpg

VODA A ŽIVOT

Země i průměrný člověk je tvořen ze 70% z vody. Je známo, že z vody pochází veškerý život. Pravdou je, že jsme z vody vznikli i my a jsme s ní spojeni nejen z fyzikálního, ale i spirituálního hlediska. Tam, kde je znečištěná, neživá či nemocná voda, je nemocná i společnost. Důkazem je větší náchylnost k nemocem u lidí, kteří odebírají vodu čištěnou agresivní cestou formou chemie a zavedenou přímo do domácnosti přes útrpnou cestu trubek. Naopak lidé, kteří čerpají vodu přímo z přírody, ze studánek či pramenů, jsou více vitální a odolnější. Přírodní voda je složena ze 100% kyslíku a vodíku s příměsi různých minerálů, zatímco voda z kohoutku obsahuje stopy chloru a kamence, tedy chemikálií, které jsou využívány na čištění vody. Protože lidské tělo neumí zdravě zpracovat anorganické („neživé“) chemické látky, není pro nás taková voda v důsledku zdravá. Nejzdravějším přísunem vody se tedy stává ovoce, zelenina a voda z přírodních pramenů. Takových pramenů již v dnešní době příliš není. Lesy, ve kterých se nacházejí, bývají káceny či ztrácejí díky lidskému zacházení přirozené klima, které je pro vznik studánek či pramenů nezbytné.

Následující video od Zuzky Zaharowské nabízí odpovědi na otázku, jak využít moc vody pro životní změnu:

autor článku: odchazime.cz (Đali)

autor videa: Zuzka Zaharowska, www.stestinadlani.cz

Proč je vpravo reklama? Kdyby totiž někoho zaujala a klikl na ní, dá nám za to poskytovatel pár haléřů a my snáze pokryjeme náklady spojené s webem (doména, hosting, …)

happy wheels

Posted on 12.1.2016 in Duchovno, Energie, Příroda, Video, Zdraví

Back to Top